โรคหลอดเลือดและหลอดเลือด dystonia: อาการและการรักษา
การวินิจฉัยโรค "ผัก - หลอดเลือด dystonia" หรือย่อให้ VSD ถึงวันที่แม้แต่เด็กใส่ โรคนี้คืออะไร? อาการของ VSD คืออะไร? วิธีการรักษา VSD? คำถามเหล่านี้และอื่น ๆ จะได้รับคำตอบจากประเทศโซเวียต


โรคหลอดเลือดและหลอดเลือด dystonia เป็นการละเมิดการทำงาน (ความผิดปกติ) ของระบบประสาทอัตโนมัติ (VNS) ระบบประสาทอัตโนมัติมีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาสมดุลภายในร่างกายมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่ออวัยวะและระบบของอวัยวะทั้งหมด การละเมิดความสามารถในการทำหน้าที่ของ VNS จะปรากฏบ่อยที่สุดในรูปแบบของการละเมิดการทำงานของการไหลเวียนโลหิตการย่อยอาหารการแลกเปลี่ยนความร้อนคำว่า VSD ใช้ในการปฏิบัติโดยแพทย์ของประเทศ CIS แต่ในประเทศตะวันตกแนวคิดเรื่อง dystonia ของหลอดเลือดและหลอดเลือดจะขาดหายไปโรคหลอดเลือดและหลอดเลือด dystonia: สาเหตุ


ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนา IRR แบ่งออกเป็นทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยภายในเป็นปัจจัย,predisposing กับการโจมตีของโรค: คุณสมบัติที่พิการ แต่กำเนิดของระบบประสาทระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายโรคของอวัยวะภายในระบบต่อมไร้ท่อระบบประสาทปัจจัยภายนอก VSD เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการก่อให้เกิดการพัฒนาของโรคภายใต้สภาพ "เหมาะสม" ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง: โรคติดเชื้อเฉียบพลันความเครียดเฉียบพลันและเรื้อรังความเป็นพิษเรื้อรังการบาดเจ็บที่สมองการบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นที่ประจักษ์การโจมตีโดยไม่ชอบด้วยความรู้สึก VSD หรืออาการเป็นไปอย่างถาวร อาการคงที่เป็นปกติสำหรับ VSD ที่เกิดจากความไม่แน่นอน แต่กำเนิดของระบบประสาทโรคหลอดเลือดและหลอดเลือด: อาการในการกำหนดภาวะพาราเซตามอลในหลอดเลือดและหลอดเลือด (การโจมตี) เป็นไปได้ในภาพทางคลินิกต่อไปนี้: ปวดหัวหรือปวดในหัวใจ,ชีพจรเร็ว, palpitations, ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิของร่างกาย ในบางกรณีการโจมตีของ VSD มีลักษณะอ่อนแอทั่วไปเวียนหัวเหงื่อคลื่นไส้ลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจระยะเวลาของการโจมตีของ VSD สามารถเข้าถึงได้จากไม่กี่นาทีถึงสองหรือสามชั่วโมง ในกรณีส่วนใหญ่การโจมตีดังกล่าวไปด้วยตัวเองโดยไม่มีการรักษากำเริบของ IRR คงที่ เป็นที่ประจักษ์โดยชาในนิ้วมือข่มขู่ในแขนขารุนแรง blanching หรือในทางกลับกันกับแขนขาสีฟ้า ความไวของผู้ป่วยต่อการเพิ่มขึ้นของความเย็นมันเป็นเพียงแพทย์ที่สามารถวินิจฉัย "dystonia เส้นใยพืช" โรคหลอดเลือดและหลอดเลือด dystonia แบ่งออกเป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด:  • ประเภทของหัวใจ

  • ความดันโลหิตตก

  • ความดันโลหิตสูง


เหตุผลที่ต้องกังวลคือความพร้อมใช้งานของผู้ป่วยมีอาการเช่น: อ่อนเพลียความเมื่อยล้าจังหวะการเต้นของหัวใจ (หายใจเร็ว, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) รู้สึกหายใจลำบาก อาการเหล่านี้สามารถส่งสัญญาณประเภทโรคหัวใจได้ลดความดันโลหิตสูงด้วย IRR ความดันโลหิตตัวต่ำความดัน (น้อยกว่า 100 มม. ปรอท) กล้ามเนื้ออ่อนแอปวดศีรษะมีแนวโน้มที่จะเป็นลม ผิวของแขนขาชื้นตัวซีดตัวเองมักจะหนาวความดันโลหิตสูง dystonia หลอดเลือดและหลอดเลือด ลักษณะอาการดังกล่าว: ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในกรณีที่ไม่มีอาการทั่วไปของความดันโลหิตสูง, การสั่น, ความเมื่อยล้าสำหรับ VSD มีการรบกวนการทำงานที่ชัดเจนในการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆโดยปราศจากการละเมิดของสารอินทรีย์: การร้องเรียนเชิงอัตนัยของผู้ป่วย VSD เหนือกว่าอาการของบุคคล


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ: การรักษา


รักษาโรคเส้นเลือดเรติเนียเป็นโรคได้เฉพาะสมบูรณ์กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ นอกจากนี้ควรมีการรักษาโรคหัวใจเฉพาะรายในแต่ละกรณีรวมทั้งการรักษาโดยรวมของ VSDหากคุณสงสัยว่ามี dystonia เกี่ยวกับหลอดเลือดและหลอดเลือดอันดับแรกคุณควรติดต่อนักจิตอายุรเวทซึ่งจะกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบที่จำเป็นและจากนั้นทำการวินิจฉัยการรักษาอาการที่เป็นอิสระ VSD เป็นอันตรายเนื่องจากการหายตัวไปของอาการไม่ได้หมายถึงการรักษาที่สมบูรณ์ มีความจำเป็นต้องขอรับการรักษาต่อแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างซื่อสัตย์โรคหลอดเลือดและหลอดเลือด dystonia: อาการและการรักษา
ความคิดเห็น 0